Lovene er hva du forplikter deg til å følge på laiven. Dette er ganske enkle ting, som å følge norske lover med mer. Les gjennom, har du spørsmål, spør arrangørene.

På laiven er det ikke lov å:
–              Nyte alkohol og andre rusmidler.
–              Hugge trær og grener uten avklaring av arrangørene og eier av plassen.
–              Tenne bål på andre steder enn anviste plasser.
–              Røyke innendørs eller utenfor anvist plass
–              Forgripe seg på og generelt krenke andres person og frihet

Spillerne forplikter seg til å:
             Følge alle norske lover
–              Delta på informasjonsmøte og komme til avtalt tid.
–              Forlate spillområdet i like god stand, eller bedre, som ved ankomst.
–              Kollektivt rydde plassen for rot. Dette betyr at alle i fellesskap har ansvaret for alt rot.
–              Spille med sunn fornuft, dette gjelder både med tanke på naturen og andre.
–              Sørge for å ikke utsette seg selv eller andre for skade eller fare. Husk at det ikke er gitt at andre liker det du liker, eller tenker på den måten du tenker.
–              Følge kutt-regelen og de andre reglene i spill.
–              Rette seg etter arrangørenes føringer i spill.
–              Ikke søke økonomisk støtte uten å avklare det med arrangørene.

Du er selv ansvarlig for:
–              Eget liv og helse.
–              Skader du påfører andre samt skade du påfører eiendom er du selv erstatningspliktig i.
–              Å gjøre arrangørene og andre spillere obs på ting som sykdommer og skader.
–              Tap av materiell eller verdisaker under arrangementet.
–              I tillegg til påmeldingsavgiften kommer et depositum på 100,-. Spillerne aksepterer at depositum ikke blir tilbakebetalt om reglene ikke følges på tilfredsstillende måte.

Din og arrangørens rolle
Arrangørene vil stå for:
Værested, noe telt, roller, toalett, vann, papir og sanitær, samt søppelhåndtering når søppel blir levert til oss.
Du vil stå for:
Bæring, frakting av eget utstyr, mat, personlige medisiner og egne handlinger. Hver gruppering står ansvarlig for egen søppelhåndtering. Søppelsekk oppi striesekk er optimalt.

Du vil bidra til en velfungerende leir, noe som er nøkkelen til trivsel for alle deltagere på laiv. Pakk praktisk, hold orden i egne saker, ikke la søppel og offlaiv-elementer flyte. Det kan hende du synes plastdunken eller cola‐flasken er en fryd for øyet, men tenk på det forbipasserende trollet som er in character.

Sikkerhet vedrørende bålfyring og grill:
Hver leir kan ha en grill eller bålpanne, men denne må fyres med grillkull, og kun hvis gruppering har en sinkbøtte eller annen beholder med vann til slokking. Ved brann, skal du umiddelbart uten hensyn til spillets gang rope BRANN.

Varsle 110 så raskt som mulig. Husk at om du velger å fyre opp ild i skogen, er du selv ansvarlig for eventuelle ødeleggelser. Det er forbudt å forlate leiren uten at grill er helt slukket. Hvis dette skjer, mister leirplassen automatisk retten til å fyre. Arrangøren vil også bistå med en liten brannslukker i alle leirene.

Mat og drikke på laiven:
Det vil være gratis tilgang til vann på laiven men dette må fraktes selv fra der man får vann fra, det blir vist hvor vann hentes på laivstedet.

Vin i ordets rette forstand er ulovlig. Det er nulltoleranse fra Torsdag til Søndag. Alle andre rusmidler, unntatt kaffe, er også ulovlig.

Stjeling på laiven:
Det er lov til å stjele gjenstander på laiven, men selvsagt ikke norske penger. Hvis du i rollen er beskrevet som tyv, kan du stjele gjenstander, men er selv ansvarlig for å erstatte disse hvis de blir ødelagt eller mistet. Si fra til IL når du stjeler gjenstander.

Spillere forplikter seg til å følge alle Norske Lover.
Om de ikke blir fulgt ender dette med umiddelbar utestengelse, uten mulighet for å få opphevet utestengelsen.

Trakassering er det nulltoleranse for på dette arrangementet.

Arrangørene forbeholder seg retten til å utvise spillere under arrangement og fra framtidige arrangementer hvis disse reglene brytes eller misbrukes.