Devianter

Devianter er folk med overmenneskelige karaktertrekk. Horn, haler, spisse ører eller magi. Alle har de særegne evner som er lite likt av menneskene. Devianter mener de er barn av gudene, de trives best i skogene og har mye respekt for naturen. Deviantene snakker sitt eget språk som få mennesker forstår (engelsk).

Da de forstod at de ikke var velkommen i de store byene bestemte de seg for å flytte ut i skogen, slå leir og bosette seg der de kunne.
Men hvor lei er de egentlig av at menneske alltid ser ned på dem? Hva må til for en revolusjon?
Devianter ble skapt av solguden Fenir, hvor han ser på alle Devianter som sine barn.
Man har synlige og Tilslørte Devianter, Tilslørte Devianter oppholder seg gjerne blant mennesker da de kan få mat og kan jobbe. De lever nokså normale liv, og kan lett gjemme bort det som viser at de er Devianter.


I Yrdoetia finnes det 4 forskjellige typer devianter:
- Swants har hale, dette varierer mellom ku haler og reve haler, de er meget karismatiske av natur.
- Peri har lengre og spissere ører enn det mennesker har, de har mye kunnskap om urter og kan hjelpe deg med det meste innen for dette.
- Na'mu har horn eller gevir på hodet, de er alltid og finne som ledere av deviant leirene. De er sterke og hardføre og blir ofte leid inn som livvakter til viktige personer. Na'muer er fredelig av natur, men tåler mye mer enn et vanlig menneske. Det er veldig få igjen av disse. Mange døde under den store blodkrigen og i den siste borgerkrigen. 
- Tilslørte devianter er de eneste som kan bruke magi, men ser ellers helt menneskelige ut. Disse må ha godkjent løyve i form av en lilla brosje og papirer som vise at de har lov av slottet å bruke magi. Dersom de ikke har dette vil de få strenge konsekvenser dersom de blir oppdaget.
 

Om en tilslørt deviant og et menneske får et barn er det 25% sjanse for at dette barnet blir en tilslørt deviant. Det er ikke like lett å finne ut om barnet er en tilslørt deviant eller da barnet som regel ikke viser noe tegn før de har sett 10 sommere.
Om det er en tilslørt deviant og en annen deviant som får barn er det 20% sjanse for at barnet blir en tilslørt deviant, da er det lett å finne ut om barnet er en tilslørt deviant eller ikke fordi barnet ikke vil vise tegn til å ha horn, ører eller hale.