Mennesker

Menneskene var en av de første rasene som dukket opp og er de eneste som ikke tror på at de ble skapt av Guder. Isteden finnes troen på at mennesker rett og slett alltid har eksistert. De følger nå kongens lover og det er få som i det hele tatt har noen tro på gudene.
 
Den siste borgerkrigen i landet ble vunnet av slottet og kongefamilien, men kongen ble drept i et av de blodig slagene og det er nå Dronningen som sitter på tronen. Men uten en konge kan hun ikke endre på lovene, og det sies at Dronningen ikke er den samme som hun en gang var. Hun ser nå etter en mann som kan bli den nye kongen. Gjør hun ikke dette innen kort tid blir hun avskaffet av Rådet og en ny konge vil bli innsatt frem til den 3 år gamle prinsen blir gammel nok.


Menneskene holder seg i de store byene eller i landsbyene og driver sine dagligdagse ting, de fleste har sine arbeidsroller som hjelper riket å gå rundt. 

De fleste misliker Devianter, og ser helst at disse skapningene lever i skogene der de hører til. Men tidene endres og det blir vanligere at Deviantene beveger seg mer inn i byene nå. Dette vekker blandede reaksjoner hos menneskene.