Solguden Fenir

Deviantenes Gud.
Da Fenir ble skapt ble han fort betatt av ideen om livet, om det å kunne gi liv til noe som har blitt formet. Da mennesket ble skapt hadde ikke Fenir noe i mot dem, tvert i mot fant ham dem mer fascinerende enn noe annet, og ville skape sine egne mennesker ved hjelp av Sard.
Sard var den som ga Deviantene form, og Fenir ga dem liv.

Fenir fikk navnet solguden etter hans varme aura, og kraft til å gi liv.

Alle Devianter i Yrdoetia tror på Fenir, troen på Fenir går ut på at man skal behandle andre likt. Man behandler andre slik man vil bli behandlet selv, man tror også på at alt som lever, spirer og gror har en sjel og skal bli behandlet med respekt.

Det er mest Devianter som følger Fenir sin tro, da mennesker har valgt å ha et mer sekulært livssyn.

Måneguden Sard

Demonenes Gud.
Sard fikk navnet Måneguden etter han skapte månen.
Sammen med Fenir skapte han de første demonene, da de ikke kunne skape liv uten hverandre.

Han holdt seg veldig mye for seg selv i fjellene i Kraton, borte fra de andre gudene. I Yrdoetia er det ikke mye historie om ham da hans tro er bannlyst. Han er sett på som guden av mørket.

I legenden sies det at han nå er innesperret i ett fengsel som er plassert en plass i Yrdoetia.
 

Troen på Sard er omslukt i mysterier, det er ofte meldt om ritualsirkler som blir funnet dypt i skogen og mystiske skygger som vandrer blant trærne.
Det sies at de som tror på Sard blir gjenfødt i en ny kropp når de dør og troende skal ikke bøye seg i støvet for noen.

Sard tilhengere mener at fra mørket vil det gjenoppstå nytt liv. De som følger ham og er villige til å ofre sitt liv for Sard vil bli gjenopplivet for å kunne oppleve den nye verdenen.
 Hans tro innebærer mye ritualer og ofringer..

Det er veldig få personer som tror på Sard og de holder det skjult. Dette er en tro som du ikke vil at folk skal vite du følger.