Magi.

Magi bruk under laiven

Spiller du latent vil du allerede ha blitt plassert under en mester og har fått tittelen “lærling” eller ha i oppdrag om å finne en mester du kan gå i lære hos, bruker du magi som latent uten å ha blitt skrevet inn i manntall eller ha løyve på lovlig bruk av magi vil du bli straffet for dette.
Er du lærling kan du bruke magi ved godkjennelse av din mester, det kan hende du får lov til å bruke lettere magi uten at mesteren er tilstede. Men bruker du sterkere magi uten lov av din mester vil dette bli straffbart.
En mester vil kunne bruke magi slik som den vil, men kun om de har godkjent løyve på at de kan bruke magi under Kongens godkjennelse og lover. Mister magi-mesteren løyvet sitt vil den ikke kunne bruke magi frem til det er returnert eller Dronningen godkjenner et nytt løyve.

Når man skal bruke magi under laiven så sier man navnet på formelen man bruker og gir en kjapp forklaring til de det innebærer. Om det skal være litt mer hemmelig så kan man skrive det ned på en lapp og gi det til den/de det skulle innebære.Magiens Historie

I starten fantes det ikke magi. Vokterene var de eneste som visste hvordan man styrte elementene. Det fantes noen få mennesker som ønsket å lære seg hvordan de og kunne styre elementene, Vokterene bestemte seg derfor for å gi en del av seg til befolkningen for å kunne forsvare seg selv mot mørket som hang igjen etter Sard ble forvist.
Og slik ble tilslørte devianter til, de som ble født med magiske evner og hadde en helt annen forståelse for elementene enn mennesker og devianter, og fordi magi er en del vokterene ga til sit landområdet er det ikke mulig å lære magi av et annet element.
Det var få av dem i starten, og det var kun de som fikk evnen av vokterne som kunne styre elementene, men de fant snart ut at om man fikk et barn var sjansen der for at dette barnet ville bli en tilslørt deviant.

Det var den avdøde kongen som la inn loven om at man må ha lisens/løyve/lov for å kunne bruke magi, da han ikke ville at magi skulle ta overhånd i verdenen og bli brukt til dårlige formål. Det finnes 3 titler innenfor magi.

  • Magimester.

Alle Magimestere har lov til å bruke magi under Kongens regler.

  • Magi lærling.

Lærlinger får lov å bruke magi under en mesters tilsyn.

  • Magi latent.

Latente tilslørte devianter må melde seg som tilslørte devianter slik at de kan bli henvist til en mester de kan gå i lære hos.


Det er ikke alle som følger disse reglene. De som mener at dette bare er vås og at man burde få kunne bruke sin element magi uten at slottet skal få vite om det, eller som ikke vet de er tilslørte devianter. Bruker man magi ulovlig kan dette ha konsekvenser.
Dronningen vil helst at all magi skal bli ulovlig med mindre man jobber for slottet, slik at hun kan ha all kontroll over magien i riket.


For alle magikere, så får man utdelt ett lilla tøystykke, som vil symbolisere at du er Magi lærling eller Magi mester. Magi latente får utdelt dette tøystykket om de skriver seg inn i manntall men får ikke utøve magi uten å bli lærling først.


Da det er vokterne som har gitt en del av seg selv til sitt satte landområde, er magien tildelt slik i forhold til elementene: De som er fra Yrdoetia kan jord magi, Marina øyene kan vann magi, Kraton kan luft magi og Eolia kan ildmagi.

Når man er gammel nok og forstår at man har magiske egenskaper er det som regel en formel man kan fra starten, denne formelen vil bli basert på ens oppvekst og hva man er flink til å gjøre.
Men for å kunne lære mer magi må man finne en mester å gå i lære hos.

Magi mestere står veldig nært sitt element, de ber til sin element vokter og følger dens regler i livet, de vil alltid vise hensyn til elementene uansett sitt satte magi element for å vise respekt og være takknemlige for sin gave.


Elementene

Jord

Jord magi stammer fra Jolok. Hen ga en del av seg selv til ganske få personer i Yrdoetia for at de skulle kunne forstå naturen bedre. De som kan jord magi har stor respekt for naturen og liker seg veldig godt nær den. Deres måte å bruke magi på er at de ber til Jolok ved å gi en del av seg selv til naturen: De fleste velger å nappe ut et hårstrå eller klippe av litt av håret sitt og begrave det i jorden. Noen velger også å gi en dråpe blod.

Jord magikere er som regel veldig sky, de trives godt i eget selskap og kan gjerne gå på lange turer alene i skogen. De som viser at de er jord magikere går gjerne med klær som er preget av naturens farger og et smykke med deres favoritt blomst, eller et blad fra et tre.

Jord magikere trives også veldig godt med devianter, da de deler deres forståelse for naturen og nøler sjeldent med å hjelpe dem med det de trenger.

Vann

Halok var mer gjerrig med å gi sin evne videre. Hen var den av vokterne som egentlig var litt imot å gi befolkningen magi da hen selv ville kunne styre de mektige kreftene som havet kan gi. Så hen bestemte seg for å gi sin evne til de hen følte var verdig havets mektige krefter og som viste nærmest ingen frykt for havets dyp.
Vann magikerne gir alltid en del av sin fangst til havet som takk til Halok for sine krefter. De har en stor respekt for havet og har kjennskap til dens krefter og gjør alt de kan for å ikke vekke sinnet som truer under havets overflate.


Vann magikere er ekstremt stae av natur, de står for det de mener og det skal mye til før de rikker seg. De trives godt ute på vannet eller i vannkanten, oppslukt i sine egne tanker.
Deres klesstil kjennetegnes med mørke farger. Det er ikke mye forskjell fra deres klesstil og stilen til de som ellers bor på Marina øyene.

Luft

Lulok ville ha mer spenning inn i bildet når hen skulle gi fra seg en del av seg selv, så hen arrangerte en turnering der den som stod igjen til slutt fikk evnen til magi. Dette arrangerte hen hvert andre år frem til det var fem stykker som hadde fått evnen.

Magikerne i Kraton er kjent for å være barske og hardføre, så deres måte å tilbe og takke Lulok på er ved å framføre et krigsrop. Om en magiker starter med et krigs brøl så blir gjerne befolkningen som er i nærheten med på dette.
De tilslørte deviantene drar også mye av sin kraft ved å be til Sard.


Luft magikere skiller seg ikke så mye ut fra resten av befolkningen, da de blir oppdratt på samme måte som resten. De blir sett på som stor nytte i kamp og hverdagsliv.
Klesstilen deres er også veldig lik befolkningen i Kraton, men magi mestere er kjent for å gå med store smykker av klør eller horn.

Ild

Ilok er den mer standhaftige av vokterne, hen ser på ild som det viktigste elementet og dette er noe hen lærte med stolthet til sine følgere som kunne bruke hen’s element. De som kan ild magi har tatt mye etter sin vokter og tenker meget høy om seg selv og kreftene de kan bruke.

Selv om devianter blir sett på som hellige i Eolia har det ikke vært ukjent igjennom tidene at magikere herfra velger å gi deviant blod som en ofring ved store ritualer, dette er noe som ikke har blitt gjort på lenge men det sies at det enda er de få ild magikere som enda gjør dette; Om det hjelper dem å bli sterkere er ukjent.