Demoner (kun for sis og is)

Demoner blir sett på som en myte, på lik linje med drager, selv om det er mange som sier at de fantes under den store blodkrigen og kort tid etter. Demonene skal ha vært grusomme skapninger som ved å besette folk kunne bruke magiske krefter til ødeleggelse og ondskap.


Det sies at alle demonene sloss for guden Sard under blodkrigen, og da Sard tapte ble alle Demonene slaktet av en gruppe som kalte seg "demon-jegere", men dette er over 400 år siden og ingen har sett verken demoner eller jegere siden.